2020 DECEMBER VOLUME 2 ISSUE 2

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

AYDIN JOURNAL OF ARABIC STUDIES

AYAD ARALIK 2020

ISSN: 2687-279X

e-ISSN: 2717-6789

Volume: 2  –  Issue: 2

DOI: 10.17932/IAU.ARAP.2019.020/2020.202

AYAD Aralık 2020 Editor's Message

 

Research Articles

Endülüs’te Açığa Çıkma ve Gizlenme Arasında Feminizm

Feminist Emotions in Andalusia: Between Excess and Absenteeism

Ahmad OMAR

PDF

Tanzimat’tan Sonra Arapça Eğitiminde Kelime Öğretimi – Yöntem ve Teknikler

Word Learning Methods and Techniques in Arabic Education after The Tanzimat

Ahmet ALTUN

PDF

Mısır’da Polisiye Casus Roman Edebiyatı: Salih Mursi’nin “Dumû’un fî Uyûnin Vakia” (Arsız Gözlerdeki Gözyaşları) Adlı Romanı Örneği

The Crime Spying Novel in Egypt: Saleh Morsi’s Novel (Tears in Rude Eyes) As a Sample

Bozan ALHAMAD

Khanssa ALHAMAD

PDF

Kırgızca ve Arapça Eşdizimsel İfadelerin Eşdizimli Sözlük Bağlamında İncelenmesi

Analysis of Kyrgyz and Arabic Collocational Patterns for Collocations Dictionary

İnayetulla AZİMOV

PDF

Ters-Yüz Stratejisi ve Uzaktan Eğitim İle Anadili Olmayanlara Arapça Gramer Öğretimi

Arabic Gramer for Non-native speakers in Distance Education With Flipped Classroom

Mohammad Mustafa BONJA

PDF
AYAD ARALIK 2020 CİLT 2 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
AYAD