2021 HAZİRAN CİLT 3 SAYI 1

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN ARAPÇA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

AYAD HAZİRAN 2021

ISSN: 2687-279X

e-ISSN: 2717-6789

Cilt: 3  –  Sayı: 1

DOI: 10.17932/IAU.ARAP.2019.020/2021.301

AYAD Haziran 2021 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

İbn Rüşd El-Hafîd’in “Bidâyetü’l-Müctehid Ve Nihâyetü’l-Muktesid” Kitabına Göre Anlam Edatlarında Eşadlılık (İştirâk-i Lâfzî) ve İslâm Fıkhına Etkisi

Homonymys In Arabic prepositions and Its Impact On Islamic Jurisprudence regarding to Book “Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid” by Ibn Rushd Al-Hafid

Abdulkerim Mustafa

Abdullah Hanano

Muhammed Ali Hasanoğlu

PDF

Arapça Cümleyi Çözümlemek: Markov’un Dil Modelinden Sayısal Dil Bilgisi Modellerine

Computing The Arabic Sentence: From Markov’s Model To Numerical Grammar Models

Muhammed Merzouk

Soufiane Ouaki

PDF

Cahiliye Dönemi Şairlerinde Ağıt

Lament in Poets of Pre- Islamic – Jahiliyyah Period

Hafssat Mawlood

PDF

Arapça Konuşmayı Öğrenmede Tartışma Metodunun Rolü

The Role of Discussion Method in Arabic Teaching Speaking Skills

Abityaşar Koçak

PDF

Arap Atasözlerine dair “Mecma’u’l-Emsâl” ve “El-Mustaksâ Fî Emsâli’l-Arab” İsimli Eserlerin Karşılaştırılması

A Study İn Arab Proverbs; Comparison Between (Majma’ Al-Amthal) And (Al-Mustaqsa Fi Amsali Al-Arab)

Ahmet Onur

PDF
AYAD HAZİRAN 2021 CİLT 3 SAYI 1 DOI LİSTESİ PDF
AYAD