2019 ARALIK CİLT 1 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

AYDIN ARAPÇA ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ARAD ARALIK 2019

ISSN: 2687-279X

e-ISSN: 2717-6789

Cilt: 1  –  Sayı: 2

DOI: 10.17932/IAU.ARAP.2019.020/2019.102

ARAD Aralık 2019 Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

İbnu’l-Enbari ve Eserleri

Ahmet Suphi FURAT

PDF
İrab Karinesinin Nahiv Karineleriyle Birlikte Usul Meselelerine Yön Vermedeki Rolü

Farag A.M SASI

PDF
İstiarenin Bediü’z-zaman el-Hemedâni’nin Makâmetu’l- Hulvaniyesindeki Hakimiyeti

Abdellah BOUGUESSA

PDF
El-Kıssatu’şi’riyeti’l musavvara

Said KOUIS

PDF
Dilsel Varlık ve Toplum Endüstrisi

Amel KEBİR

PDF
ARAD 2019 CİLT 1 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
AYAD